Możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień w związku z epidemią COVID-19