Kwalifikowania wydatków w projektach, w których realizacja celu projektu okaże się niemożliwa

W załączeniu przekazujemy pismo Instytucji Zarządzającej w sprawie interpretacji treści art. 6 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., dotyczącego możliwości kwalifikowania wydatków w projektach, w których realizacja celu projektu okaże się niemożliwa.

Pismo (pdf 3332 KB)
załącznik tabela (xml 35 KB)