Kwalifikowalność wydatków poniesionych przed wejściem w życie programu pomocowego albo przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

Szanowni Państwo. Chcielibyśmy przedstawić stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) w sprawie wydatków poniesionych na prace przygotowawcze przed wejściem w życie programu pomocowego albo przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Prezentowane jest ono we fragmencie pisma, przekazanego nam przez Ministerstwo Energii (pismo o sygnaturze DFE-II-6360-3-4/16), z którym to mogą się Państwo zapoznać poniżej:

pismo z Ministerstwa Energii