Interpretacja Instytucji Zarządzającej POIiŚ dotycząca wytycznych do kwalifikowania wydatków w kontekście znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych

Szanowni Państwo. Poniżej przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dotyczące interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020 w kontekście art. 144 ust. 1 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 13.07.2016, poz. 1020).

pobierz dokument