Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020

Na stronie internetowej funduszeeuropejskie.gov.pl został zamieszczony przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa dokument pn. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020”. Dokument można pobrać z ww. strony, znajduje się on pod adresem:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Zamowienia-udzielane-w-ramach-projektow-Podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-20142020