Głos beneficjenta. Zaproponuj usprawnienie we wdrażaniu Funduszy Europejskich

Pieniądze unijne wraz ze środkami krajowymi odpowiadają na najważniejsze potrzeby rozwojowe Polski. Inwestujemy je w przedsiębiorczość, badania, innowacje, cyfryzację, klimat i środowisko, a także kapitał społeczny. Chcesz zgłosić pomysł, jak ulepszyć ich wdrażanie lub podzielić się swoimi doświadczeniami? Nowy portal Głos beneficjenta daje taką możliwość.

„Zależy nam, żeby system inwestowania Funduszy Europejskich był maksymalnie prosty i przyjazny dla beneficjentów, a jednocześnie skuteczny wobec nadużyć. Czekamy na sugestie, jak lepiej odpowiadać na potrzeby życiowe i biznesowe obywateli” – podkreśla minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Rzecznikiem Funduszy Europejskiej stworzyło portal Głos beneficjenta. Ma on służyć przedsiębiorcom, samorządom oraz wszystkim, którzy korzystają ze środków unijnych. Za jego pomocą można zgłaszać propozycje usprawnień. Chcemy wspólnie tworzyć bardziej efektywne rozwiązania i ułatwić dostosowanie do wytycznych, obowiązujących w Funduszach Europejskich.

Wsłuchujemy się w twój głos

Rzecznik Funduszy Europejskich od 3 lat zajmuje się między innymi przyjmowaniem i analizowaniem zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w realizacji funduszy unijnych.

„W zeszłym roku wpłynęło do nas prawie 200 zgłoszeń dotyczących usprawnień i utrudnień w Funduszach Europejskich. Najwięcej, bo blisko 105 to zgłoszenia od przedsiębiorców. Każde z nich z uwagą analizujemy. To dla nas bardzo cenna wiedza – mówi rzeczniczka Funduszy Europejskich Agata Zielińska. Customer Experience to pewnego rodzaju filozofia, która w obliczu dzisiejszej rzeczywistości i rosnącej konkurencyjności rynku, staje się elementem obowiązkowym. Musimy w tym podążać za biznesem. Głos beneficjenta idealnie wpisuje się w ten trend” – dodaje.

Fundusze Europejskie dla rozwoju

Polacy bardzo pozytywnie oceniają obecność Polski w Unii. Zdecydowana większość uważa, że skorzystaliśmy z przystąpienia do UE. Polska z sukcesem inwestuje fundusze europejskie oraz krajowe i poziomem rozwoju zbliża się do bogatszych państw wspólnoty. Skala i tempo przemian, których dokonaliśmy, to bez wątpienia skok cywilizacyjny.

Realizacja programów współfinansowanych ze środków unijnych wpływa także na sposób prowadzenia polityki rozwoju. Wiąże się z rozpowszechnianiem zasady partnerstwa, dialogu między administracją centralną a samorządami, przedstawicielami instytucji zrzeszających pracodawców, związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu rośnie znaczenie społeczeństwa obywatelskiego.

Materiały

Więcej infromacji w serwisie Głos beneficjenta.