Dni Otwartych Funduszy Europejskich

W dniach 10-12 maja planowana jest jak co roku organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE).

Tegoroczna edycja – ze względu na obchody 15-lecia Polski w UE – odbędzie się pod hasłem Polska Różnorodna. Będzie ona okazją do podsumowania piętnastu lat wykorzystania Funduszy Europejskich oraz podkreślenia ich wpływu we wszystkich regionach Polski.

Wraz z  Instytucjami Zarządzającą i Pośredniczącą zachęcamy Państwa do udziału w obchodach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Warunkiem uczestnictwa w DOFE jest udostępnienie projektu dofinansowanego i zaprezentowanie go między 10 a 12 maja 2019 we wskazanym przez Państwa miejscu (siedzibie, miejscu inwestycji). Wydarzenie to promowane będzie w ogólnopolskich i regionalnych mediach, a dodatkowe materiały  promocyjne zapewni Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Energii.

Jeżeli podjęlibyście Państwo decyzję o udziale w DOFE, uprzejmie proszę o takie zgłoszenie do 14 marca br. drogą elektroniczną na adres: kawa@inig.pl wraz z wstępnym podaniem projektu i lokalizacji jego prezentacji.