Budowa gazociągu Lwówek – Odolanów została zakończona

Inwestycja o wartości ok. 799 mln zł została zrealizowana przez  GAZ-SYSTEM S.A. Wsparcie unijne z POIiŚ wyniosło ponad 365 mln zł. Jest to gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Lwówek-Odolanów o długości ok. 168 km na obszarze województw wielkopolskiego i dolnośląskiego (łącznie na terenie 19 gmin). Poza samym gazociągiem powstała także infrastruktura towarzysząca na terenie węzłów przesyłu gazu Lwówek i Odolanów.

Gazociąg jest istotnym elementem Korytarza Gazowego Północ-Południe, który docelowo połączy Terminal LNG w Świnoujściu oraz Gazociąg Bałtycki. Korytarz będzie prowadził przez południową Polskę, Republikę Czeską, Słowację i Węgry aż do Chorwacji.  Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu.

Spółka realizuje jeszcze 6 innych inwestycji w infrastrukturę gazu ziemnego dofinansowanych ze środków unijnych POIiŚ 2014-2020.