Podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Skrzeszew – Nowy Dwór Mazowiecki wraz ze stacją gazową”.

16 listopada 2017 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z DUON Dystrybucja Spółka Akcyjna umowę na realizację projektu pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Skrzeszew – Nowy Dwór Mazowiecki wraz ze stacją gazową. Celem projektu jest budowa „inteligentnej” infrastruktury gazowej na terenach gmin Wieliszew i Nowy Dwór Mazowiecki (województwo mazowieckie). Projekt pozwala na dywersyfikację dróg zaopatrzenia w gaz ziemny (gaz sieciowy dostępny dla klientów stosujących obecnie LNG) oraz likwiduje „wąskie gardło” w związku z przewidywanym zwiększeniem zapotrzebowania na gaz przez dotychczasowych klientów. Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 6,35 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 4,09 mln zł.Zobacz zestawienie wszystkich zawartych umów.