Zakończono pierwszy projekt w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

19-20 października br. został przeprowadzony odbiór końcowy inwestycji  pn.: „Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska-Niemcy”. Cały projekt składa się z się z dwóch etapów. W pierwszym wybudowano dwa gazociągi wysokiego ciśnienia: Lasów-Jeleniów i Gałów-Kiełczów o łącznej długości 59,2 km, które zostały dofinansowane ze  środków z Funduszy Unijnych w działaniu 10.1 Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W drugim etapie zrealizowano Tłocznie Jeleniów II, która uzyskała dofinansowanie z działania 7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, czyli już z obecnej perspektywie finansowej i jest to pierwszy projekt zakończony rzeczowo w powyższym działaniu jak i w całym programie.

Podstawowe korzyści płynące z realizacji projektu to:

  • dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski poprzez możliwość odbioru nadwyżek gazu z Niemiec,
  • możliwość przesyłania w ustawieniu rewersowym do 0,7 mld³ rocznie w kierunku Niemiec, np. z Terminalu LNG w Świnoujściu,
  • połączenie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice z aglomeracją Dolnego i Górnego Śląska,
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
  • poprawienie niezawodności oraz elastyczności pracy całego systemu przesyłu gazu w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

Wartość całej inwestycji wyniosła 200,8 mln zł netto, z czego całkowite dofinansowanie z Funduszy Unijnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) wyniosło 108,6 mln zł. W obecnej perspektywie projektowi zostało przyznane dofinansowanie w wysokości ponad 39 mln zł.