Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PDF 6,91 MB

Celem opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 jest kompleksowa analiza możliwego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, przewidzianych w Programie działań, ocena możliwości występowania oddziaływań skumulowanych, analiza możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych oraz potrzeby działań kompensacyjnych.