Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Polityka szkoleniowa

Szkolenia organizowane przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy można podzielić na dwie grupy.

Część szkoleń organizujemy w naszej głównej siedzibie w Krakowie. Są to zazwyczaj szkolenia o tematyce ogólnej, na które zapraszamy wszystkich potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów działania 7.1 POIiŚ.

Istnieje też również możliwość zorganizowania indywidualnego szkolenia dla jednego-dwóch beneficjentów zarówno w naszej siedzibie, jak i w siedzibie beneficjenta. Tą formę szkolenia preferujemy w momencie kiedy specyfika problemu jest charakterystyczna tylko i wyłącznie dla jednego projektu lub grupy projektów lub też gdy jedno z zagadnień (np. zamówienia publiczne) jest szczególnie skomplikowane w konkretnym projekcie.

Jesteśmy cały czas otwarci na propozycję tematów szkoleń, które Państwa najbardziej interesują, w związku z czym  serdecznie zapraszamy do kontaktu w tej sprawie z nami.

Osobą odpowiedzialną za szkolenia jest pan Szymon Kawa:

tel. 12 61 77 701
e-mail: kawa@inig.pl

Zachęcamy również do zapoznania się ofertą szkoleń zamieszczoną na stronie Instytucji Zarządzającej Programem infrastruktura i Środowisko, dostępnej pod adresem:
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/.